SensoDetect lanserar ny version av BERA 3.1


SensoDetect AB (”SensoDetect” eller ”Bolaget”) meddelade den 2 oktober 2018 att de lanserar en ny version av BERA – BERA 3.1 som är mer mobil.


BERA 3.1 skiljer sig från nuvarande modell genom att strömförsörjningen sker med ren batteridrift, något som gör den mer mobil och flexibel. Uppdateringen innebär att systemet blir mer användarvänligt, i den bemärkelsen att vårdpersonal snabbt och enkelt kan använda systemet oavsett var i världen man avser utföra testet.

”Vårdpersonalen blir inte längre beroende av bra elförsörjning vilket vi i Sverige tar för givet, men i övriga delar av världen absolut inte kan ses som en självklarhet”, skriver SensoDetect i samband med pressmeddelandet.

När testet genomförs är det viktigt att inga störningar från elnätet uppstår. Genom batteridrift finns ingen risk för denna typ av störningar, något som innebär en bättre miljö för att genomföra tester med BERA.

”Min bedömning är att det är denna nya mobila 3.1 modellen som kommer bli den riktiga storsäljaren, det minskar kraven på att användaren har ett stabilt och bra el-nät. Dessutom gör det att BERA blir mer mobil och enkel att ha med sig även ut på mindre kliniker och till och med ut i hemmen och på landsbygden”, säger Johan Olson, VD på SensoDetect.