SDS säkrar miljonorder i Mellanöstern


Seamless Distribution Systems meddelade igår den 1 oktober 2019 att Bolaget har mottagit en order i Mellanöstern med ett initialt ordervärde om 6,3 MSEK.

Kommentar – Ny order

SDS tillkännagav igår att Bolaget mottagit en order från en mobiloperatör i Mellanöstern. Aktören är en av regionens största mobiloperatörer, och det initiala ordervärdet uppgår till 6,3 MSEK. Beställningen omfattar leverans av funktionalitet som förbättrar existerande systems kapacitet med avseende på tillgänglighet och redundans för hantering av digital distribution och försäljning av elektroniska värdebevis för påfyllning av kontantkort. Leverans påbörjas omedelbart och SDS planerar att slutföra projektet före utgången av året. Intäkterna förväntas komma under Q4-19.

Ordern särskiljer sig från övriga ordrar under året på så sätt att det är den delen av verksamheten som är hänförlig till nyligen förvärvade eServGlobal som mottagit ordern. Ordern kommer dessutom från en befintlig kund. Analyst Group ser detta som ett tecken på att eServGlobal, trots förändrad ägarbild, har stort förtroende från sina kunder. Framgent kan denna order sannolikt vara vägvisande för övriga kunder till det som tidigare kallats eServGlobal, och på så sätt bidra till ytterligare merförsäljning gentemot befintliga kunder inom Mellanöstern. I helhet kan konstateras att SDS flertalet gånger under det senaste året bevisat att det finns stor efterfrågan på Bolagets tjänster, och att dagens order bör bidra till att stärka lönsamheten framgent.

Läs mer om SDS här