SDS förvärvar eServglobal Holding SAS för 21,4 MSEK


Seamless Distribution Systems (”SDS” eller ”Bolaget”) meddelade idag den 4 juni 2019 att Bolaget har tecknat ett avtal om att förvärva eServGlobal.


SDS tillkännagav idag att Bolaget ingått avtal om att förvärva eServGlobal, en global leverantör av system för förbetald laddning av kontantkort och mobila finansiella tjänster. Köpeskillingen uppgår till 2 MEUR, och SDS får genom köpet tillgång till en kompletterande teknik och en fördubblad geografisk marknad.

eServGlobal är, precis som SDS, verksamma inom digitala betalningslösningar och de två Bolagen tillhandahåller i sin helhet identiska tjänster. Medan SDS emellertid primärt är verksamma inom Afrika, är eServGlobal i huvudsak verksamma i Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien, där cirka 90 % av intäkterna återfinns. Detta innebär att SDS genom förvärvet får tillgång till en totalt kompletterande marknad, vilket givetvis ses som positivt. Utöver detta konstaterar vi också att den risk som vi tidigare påpekat, att MTN-gruppen står för en stor del av SDS intäkter, nu minskar avsevärt.

eServGlobal visade under 2018 en omsättning om 7,1 MEUR, där 4,3 MEUR (60 %) är att se som återkommande vilket innebär att förvärvet görs till en multipel om P/S 0,3x, vilket är att jämföra med nuvarande P/S-multipel för SDS, som uppgår till 1,2x. eServGlobal är emellertid inte lönsamma, vilket motiverar en lägre multipel. SDS pekar i pressmeddelandet på att Bolaget genom förvärvet hoppas uppnå synergier på både intäkts-och kostnadssidan, där framförallt stordriftsfördelar och möjligheter till ökad effektivitet inom produktutveckling väntas bidra till ökad lönsamhet.

Vår uppfattning är att förvärvet på lång sikt kommer bidra till att SDS befäster sin position som den ledande aktören inom digitala betallösningar i utvecklingsländer. eServGlobal blöder emellertid ur en finansiell synvinkel, vilket också förklarar den låga köpeskillingen, och vi tror med anledning av detta att tålamod kommer krävas framgent – nödvändiga åtgärder kan inte genomföras på kort tid. Vi ser, precis som SDS, goda möjligheter till omfattande besparingar – i och med att SDS och eServGlobal driver liknande verksamheter, och att SDS uppvisar stark lönsamhet, bör Bolaget ha möjlighet att göra eServGlobal lönsamma. Stora delar av synergierna förväntas uppkomma redan under 2020, men full effekt beräknas först till 2021.

Förvärvet finansieras genom ett förvärvslån, från Handelsbanken, samt ett brygglån från privata investerare. Brygglånet löper 6 månader för perioden från transaktionen tills en framtida planerad nyemission är slutförd inom ramen för det mandat styrelsen fick på årets bolagsstämma. Brygglånet har en årsränta om 15 % och kan återbetalas helt eller delvis i förtid. Förvärvet är villkorat ett formellt godkännande av transaktionen vid en extra bolagsstämma i eServGlobal.