SDS erhåller beställningar från tre av sina befintliga kunder till ett värde av 6 MSEK


Seamless Distribution Systems meddelade igår den 15 april 2020 att Bolaget har mottagit tre ordrar från kunder i mellanöstern och eSwatini till ett ordervärde om 6 MSEK.

SDS tillkännagav igår att bolaget mottagit tre ordrar från kunder i mellanöstern och eSwatini, till ett totalt ordervärde om 6 MSEK. Bolaget meddelade dessutom under förra veckan att man erhållit en ny order om 2,5 MSEK från en befintlig kund i mellanöstern, och det totala ordervärdet under de senaste två veckorna uppgår således till 8,5 MSEK. Beställningarna omfattar uppgraderingar av transaktionsplattformen ERS 360, uppgradering av mobila finansiella tjänster samt en ny plattform för att hantera livscykeln av värdebevis. Analyst Groups uppfattning är att även om ordrarna i sig givetvis får viss påverkan på omsättning, och sannolikt innefattar en hög bruttomarginal, så är de snarare en bekräftelse på att bolaget inte i särskilt hög utsträckning påverkas av det pågående COVID 19-utbrottet. Att SDS kunder trots det pågående utbrottet väljer att distribuera ytterligare resurser till Bolagets plattform är ännu ett bevis på att SDS tillhandahåller en affärskritisk plattform som står sig stark även under perioder då infrastrukturinvesteringar kan vara bortprioriterade.