Säkerhetskommitté rekommenderar start av del 2 av NextCells stamcellsstudie i typ 1-diabetes


Den 25 oktober meddelade NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) att säkerhetskommittén gett rekommendation att inleda den andra delen av den pågående kliniska läkemedelsprövningen med ProTrans. När Bolaget påbörjar fas II-delen av studien får det anses som en signifikant milstolpe i utvecklingen av ProTrans. Milstolpen utgör också en faktor som ökar den statistiska sannolikheten att läkemedlet når marknaden och således av värdet på Bolaget.

Givet att Bolaget kan inleda studierna under hösten är detta i linje med den tidsplan som NextCell tidigare kommunicerat. Detta innebär ytterligare ett delmål som NextCell uppnår enligt den tidsplan som Bolaget tidigare kommunicerat. Sammantaget bidrar detta till en positiv syn på NextCell och vi ser fram emot att fortsatt följa utvecklingen av ProTrans.

Vi kommer i samband med NextCells delårsrapport för Q3-18 att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.