Redsense Medical utbildningsapp om vennålsutdragning når ny marknad


Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade den 26 september 2018 att utbildningsappen om vennålsutdragning som utvecklats av Bolaget tillsammans med sjuksköterskeföreningen EDTNA/ERCA har lanserats i en spansk version. Det innebär att den nu finns tillgänglig på engelska, tyska och spanska.


Appen fungerar som ett utbildningsverktyg med information om vilka dialyspatienter som tillhör riskgrupper för vennålsutdragning (VND) samt hur man kan förebygga och minimera risken att drabbas inklusive träningsinstruktioner. Den har en modul som riktar sig till patienter och anhöriga, och en som riktar sig till sjukvårdspersonal.

”Genom att lansera en spansk version av VND-appen kan vi och EDTNA/ERCA bidra till att öka kunskapen om vennålsutdragning hos ännu fler vårdaktörer, dialyspatienter och anhöriga. Appen är lätt att komma igång med och använda, och den har visat sig fungera mycket väl vid utbildning av vårdpersonal hos sjukhus och dialyscenter som inför Redsense blodläckagealarm,” säger Patrik Byhmer, VD på Redsense Medical.