Redsense Medical genomför RE för att möta den ökade efterfrågan


Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade den 1 oktober 2018 att de genomför en riktad emission om 2,5 MSEK samt tar upp ett lån om 4 MSEK i syfte att möta den ökade efterfrågan.


Med en påfylld kassa kan Redsense Medical möta höstens efterfrågan

Redsense Medical meddelade igår (1/10) att de genomför en riktad emission om 2,5 MSEK i syfte att möjliggöra bolagets expansion och möta den ökade efterfrågan av Bolagets produkter. Investerarna i den riktade emissionen listas enligt följande:

Gerhard Dal 1 MSEK

Oscar Duvik 1 MSEK

Ronny Larsson 0,5 MSEK

I samband med emissionen har även Redsense Medical tagit upp ett lån om 4 MSEK.

Vi ser positivt på att Redsense Medical genomför den riktade emissionen till bra villkor. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare är under 3 % och teckningskursen sattes till 10,00 SEK. I fredags förra veckan (28/9) stängde aktien på 9,82 SEK. Fördelen med en riktad emission, relativt t.ex. en företrädesemission, är att Redsense Medical på ett snabbare vis kan erhålla nödvändig finansiering för att möta den ökade efterfrågan som Bolaget står inför. På så vis bibehåller Bolaget sitt nuvarande momentum. Vi passar på att påminna om vad Patrik Byhmer, VD på Redsense Medical, sa i senaste Q2-rapporten:

Under andra kvartalet ökade omsättningen med hela 453 procent mot jämförbar period 2017 och med 110 procent mot föregående kvartal i år. Den starka och stabila försäljningen under det första halvåret visar att Redsense nu på allvar börjar etableras som standard på de sjukhus och dialyscenter där produkten används. Det är med stor glädje som jag därmed kan konstatera att vi fortsätter utvecklas i en starkt positiv trend, en trend som jag bedömer kommer fortsätta även under andra halvan av 2018.”

Minskad finansiell risk

Vid utgången av juni 2018 uppgick Bolagets likvida medel till 2,1 MSEK. Under senast rapporterat kvartal (Q2-18) uppgick Bolagets burn rate till ca 0,5 MSEK/månad (justerat för riktad emission under april). I och med den riktade emissionen och det upptagna lånet ökar kassan med ca 6,4 MSEK (efter emissionskostnader). Med en ökad försäljning framöver, vilket kan innebära en lägre burn rate, bedömer vi att Bolaget idag har en mycket stark finansiell position. Det är något som skulle kunna bidra till att aktien uppvärderas närmaste tiden.