Redsense erhåller en första beställning baserad på Consip-upphandlingen i Italien


Redsense Medical AB (publ) (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) meddelade den 16 oktober att Bolaget har erhållit en första beställning till ett ordervärde om ca 150 tSEK med leverans under 5 år från Spindial, vilka är Bolagets italienska affärspartner.


Spindial är ett bolag som är verksamt inom marknaden för medicinsk utrustning och tjänster, primärt inom dialysindustrin. Bolaget har flertalet partneravtal med ledande företag inom dialysindustrin såsom Nikkiso CO, Asahi Kasei Medical Co, Culligan Italia S.p.A och NxStage Medical Inc.

Ordervärdet i sig är inte omfattande, men detta ger Redsense en tydlig kvalitetsstämpel och visar även för andra potentiella kunder att det finns intresse för Bolagets lösningar inom dialysövervakningar. Vid ett lyckat samarbete mellan Redsense och Spindial kan detta potentiellt leda till nya ordrar, både från Spindial och även från nya kunder, vilket kan bidra till Bolagets potentiella framtida framgångar.

“Upphandlingens utfall, samt att beslutet stod fast efter en utdragen överklagandeprocess, är att beteckna som ett marknadsgenombrott för Redsense. “ – Patrik Byhmer, VD Redsense Medical