Prognos inför ACM:s Q2-rapport 2019


Imorgon den 27 augusti 2019 publicerar AdCityMedia (”ACM”) sin delårsrapport för andra kvartalet 2019, följande är våra tankar inför rapporten.  

För Q2-19 har vi i vår senaste analys räknat med att ACM omsätter ca 58 MSEK (44), motsvarande en tillväxt om ca 30 % mot jämförbar period 2018. För Q2 har vi estimerat en bruttomarginal om ca 58 %, vilket således är i nära linje med jämförbar period 2018. Totala rörelsekostnader, inklusive av- och nedskrivningar samt leasingposter, prognostiseras till ca 28 MSEK (21), vilket med prognostiserad bruttomarginal och omsättning ger en estimerad EBIT-marginal omkring 9-10 % under andra kvartalet 2019. I estimaten har övriga rörelseintäkter och aktiverat arbete utelämnats.

För rörelsens marginaler har justering gjorts för ”Aktiverat arbete för egen räkning” samt ”Övriga rörelseintäkter”.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljning.