Obducat erhåller en order om ca 0,5 MSEK


Obducat ABs svenska dotterbolag Obducat Technologies AB har erhållit en order till ett värde om ca 0,5 MSEK. Ordern avser testproduktion av en optisk komponent, och ska levereras till ett europeiskt bolag under första halvåret av 2020. Ordern är ett utvärderingsprojekt med möjligheten till att kunna leda till ett längre avtal med det europeiska bolaget, vid framgångsrikt genomförande.

”Denna order är återigen en stark indikation på att Obducats teknologi är världsledande, och i takt med att Obducat skalar upp sin pilotproduktion kan bolaget utföra ännu mer pilotprojekt, som sedan kan mynna ut i flera längre leveransavtal.” säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Bolagets arbetande styrelseordförande, tillika koncernchef, Patrik Lundström hade följande att säga om ordern:

”Detta är den första ordern avseende produktionsservice och utgör därmed en viktig milstolpe i det strategiska arbetet med att etablera intäkter från kunder baserade på tjänster avseende produktionsservice för kunders räkning. Det mycket glädjande att vi kan passera denna milstolpe med en order från detta bolag som är världsledande inom sitt område.”