NextCells bifirma Cellaviva expanderar till Danmark


NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelade under måndagen 1 oktober att Bolagets bifirma Cellaviva har beslutat att expandera sin verksamhet till den danska marknaden.


NextCells bifirma Cellaviva, som hittills varit verksamma i Sverige, expanderar nu till danska marknaden. Bolaget kommenterar att familjesparande av stamceller i Danmark varit förekommande i 15 år och att detta väntas fördubbla Cellavivas omsättning på årsbasis.

Analyst Group anser det positivt att NextCell väljer att expandera Cellavivas verksamhet till nya geografiska marknader. Även om en fördubbling av Cellavivas omsättning har en mindre betydande effekt på dessa låga nivåer så innebär expansionen till Danmark en ökning av den potentiella marknaden med över 50 %, vilket kan ha stor inverkan på Cellavivas långsiktiga omsättning och intjäning. Att stamcellssparande redan förekommer i Danmark gör också att Bolaget, givet lyckad marknadsföring, snabbare kan generera en signifikant omsättning.