Mycket bra villkor i Greater Thans riktade emission


Greater Than meddelade igår den 8 oktober 2019 att de genomfört en riktad emission om ca 27 MSEK. Investerarna är Carn Capital, Lan Invest samt Keel Capital vilka sedan tidigare är en av de större ägarna i Greater Than.


”Den riktade emissionen görs till minst sagt bra villkor, där teckningskursen om 66 kronor per aktie motsvarar en premie om 4,8 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs under de senaste 45 handelsdagarna. Att dessutom Keel Capital, som sedan tidigare är en av storägarna, väljer att öka sitt innehav i Greater Than, får anses vara en mycket positiv signal.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

I vår senaste publicerade analys i september, utgick vi från en genomsnittlig burn rate om ca 1,8 MSEK/månad under kommande kvartal. Med den rapporterade kassan vid utgången av Q2-19, prognostiserade vi att Greater Than skulle vara finansierade till omkring oktober 2019. Prognosen föll således ut väl och genom den riktade emissionen som nu genomförts stärker Greater Than sin kassa. Om samma burn rate om 1,8 MSEK/månad fortsatt tillämpas för kommande kvartal, är Greater Than i och med kapitaltillskottet om 27 MSEK finansierade till omkring december 2020.

Läs mer om Greater Than här