Matra Petroleum publicerar operativ uppdatering


Matra Petroleum (”Matra” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 17 oktober en uppdatering gällande olje- och gasproduktionen för Q3 2018.


Under tredje kvartalet uppnådde Matra Petroleum en produktion om 835 boepd, motsvarande en ökning om 24 % från Q2 2018. Utöver det tidigare kommunicerade förvärvet av oljetillgångar i Q1 är detta ännu ett steg i rätt riktning mot att uppnå målet om dubblerad produktion vid årets slut. Vidare kommunicerades att Matra i början på oktober nådde en bruttoproduktionen om 1 000 boepd och att tolv av sexton brunnar har satts i produktion. Således är Matra nära att uppnå sitt produktionsmål om ca. 1 300 boepd under 2018, samtidigt som att tillväxtutsikterna för nästkommande kvartal ser positiva ut.

Under Q3 2018 har amerikanska gaspriser fortsatt stigit till ca. 3 USD/Mcf samtidigt som oljan fortsatt gå starkt. Detta tillsammans, med den höga produktionsökningen, är starka indikationer för att kvartalet blir ett av Bolagets bättre sedan dess notering. Matra handlas fortsatt till en kraftig rabatt med en EV/1P om 3,5.

Då Bolaget nu utvecklas i en positiv riktning och produktionen ökar, bör den motiverade rabatten minska.