Kommentar till ACM:s senaste avtal


AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”) kommunicerade förra veckan den 28 maj 2019 att de blir exklusiv samarbetspartner avseende 350 nya mediaytor när Stockholm stad tilldelat cykelupphandlingen.


Kort bakgrund – en sammanfattning av som hänt

  • UIP Holding AS (UIP) tillsammans med VOI Technology AB har fått tilldelningsbeslutet att tillhandahålla, driva samt löpande administrera ett system för lånecyklar och stadsinformation i Stockholms innerstad och förorter.
  • ACM har tillsammans med UIP och VOI ingått ett exklusivitetsavtal innebärande att ACM ansvarar för mediaförsäljningen, samt levererar hård- och mjukvara till joint venture-bolaget via sitt affärsområde Retail Tech.
  • Avtalsvärdet uppskattas av Stockholms stad till 400 MSEK och innefattar bl.a. 350 dubbelsidiga annonsytor, varav 70 är digitala. Avtalet är på 7 år.

Vad kan det här betyda för ACM?

I pressmeddelandet som publicerades förra veckan (vecka 22) var informationen relativt sparsam avseende exakt vad tilldelningsbeslutet kommer att innebära, vem som står för vad, när kommer arbetet igång, eventuella upplägg kring intäktsfördelning m.m. Vi räknar med mer information, varför vi i dagsläget endast kan spekulera i hur detaljerna kan komma att se ut.

Det vi vet är att tre parter är inblandade; UIP, VOI och ACM där UIP och VOI är de aktörer som fått tilldelningsbeslutet och ACM blir exklusiv leverantör och ansvarar för mediaförsäljningen samt leverans av hård- och mjukvara. Totala avtalsvärdet över sju år uppskattas av Stockholm stad till ca 400 MSEK, motsvarande i genomsnitt ca 57 MSEK per år. Det innefattar både intäkter från reklamförsäljning samt brukarintäkter från cyklarna. ACM:s intäktsandel är rimligen enbart kopplad till mediaförsäljningen samt leveransen av hård- och mjukvara avseende de 350 annonsytorna som ska etableras, och således inte de brukarintäkterna som cyklarna genererar. För ACM blir det således både en Retail Tech- och Media-affär.

Vid lika delning (33 %) av det uppskattade avtalsvärdet, motsvarar det för ACM en total intäktsandel om 130 MSEK över sju år, eller i genomsnitt 19 MSEK per år. För 2019 räknar vi inte med några mediaintäkter, då resterande del av 2019 antas handla om att fysiskt etablera mediaytorna, vilket således generar intäkter i ACM:s Retail Tech-ben under H2-2019. Från 2020 och framåt estimeras mediaförsäljningen komma igång, tillsammans med en mindre andel mjukvara- och serviceintäkter från reklamytorna.

Viktigt att notera är att 19 MSEK per år är vad som skulle gälla vid lika delning, skulle istället ACM få en större andel blir såklart effekten ännu bättre. Sett till liknade avtal är det inte otänkbart att ACM kan erhålla en större andel och närmare sig intäktsnivåer omkring 25-30 MSEK per år. Detta får dock följas upp i samband med att mer information om avtalet delges.

”Affären är verkligen fantastisk ur flera perspektiv, dels ekonomiskt då det driver på ACM:s organiska tillväxt, dels då det gör att ACM får en avsevärt starkare position i marknaden. ACM har tidigare inte haft några reklamytor av detta slag och tillsammans med bolagets befintliga mediaytor, både i och utanför Stockholm och Sverige, anser vi att ACM tar klivet upp i en helt ny liga. Precis som ACM själva säger: detta är verkligen en Game Changer. Det är inte alls otänkbart att detta ger ringar på vattnet, snarare tvärtom, där vi menar att en referensaffär av detta slag borde kunna resultera i ytterligare storaffärer för ACM framöver”, säger ansvarig analytiker.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ACM.