Kommentar på TCECURs storaffär i Norge


TCECUR meddelade igår den 7 september att dotterbolaget TC Connect Norge tecknat ett ramavtal värderat mellan 25-30 MNOK på två år, med möjlighet till förlängning.

”Det här är en stor affär, vilket vi såklart ser positivt på, samtidigt som vi är förvånade att aktien inte värderats upp på affären”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Avtalet är ingånget med Helsetjenestens driftsorganisasjon för Nödnett HF och gäller lösningar för direkt utalarmering av akuta vakttjänster via Nödnett. Avtalet värderas till mellan 25 och 30 MNOK och gäller under två år, där möjlighet även finns till förlängning.

”I vår senaste analys av TCECUR har vi estimerat en omsättning för TC Connect Norge om ca 55 MSEK för helåret 2020. Utifrån intervallet 25-30 MNOK ger det ett medianvärde över två år om 27,5 MNOK för affären, motsvarande cirka 13,8 MNOK per år om en jämn fördelning skulle göras. I relation till vår estimerade omsättning för 2020 motsvarar det ca 25 % och är således att anse som en stor affär, vilket vi såklart ser positivt på samtidigt som vi är förvånade att aktien inte rörde sig mer på nyheten. Vi upprepar vårt tidigare kommunicerade värderingsintervall där vi i ett Base scenario ser ett motiverat värde om 28 kr per aktie på 2020 års prognos”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.