Kommentar på Umidas samarbete med rockbandet KISS


Umida publicerade idag den 13 oktober en uppdatering kring det nyligen kommunicerade samarbetet med rockbandet KISS.

Umida kommer att lansera två rom-produkter tillsammans med KISS under hösten 2020, både i Sverige men även på Umidas internationella exportmarknader. I vår senast publicerade analys skrev vi att vi ser mycket positivt på samarbetet och bedömer att samarbetet, vid rätta förutsättningar, kan bli större och viktigare på lång sikt än bolagets tidigare framgångsrika samarbete med Motörhead.

Idag släpper Umida nya uppgifter om samarbetet, bland annat om en kommunicerad estimerad nettoomsättning om ca 5 MSEK under det fjärde kvartalet 2020, vilket ligger inom ramen för våra tidigare beräkningar. Vi kommer kontinuerligt följa upp försäljningen inom varumärkeskategorin och intar därför initialt en relativt konservativ hållning på medellång sikt, som vi kommer att uppdatera allteftersom samarbetet utvecklas. Umida kommer initalt att fokusera på den svenska och de övriga nordiska monopolmarknaderna. Vi tror att det finns goda förutsättningar för Umida och KISS-samarbetet att överraska marknaden på längre sikt, inte minst på exportmarknaderna som bolaget själva bedömer som en viktig del i försäljningsstrategin. Rockbandets KISS följarskara anses vara väldigt lojala och KISS har genom åren sålt mycket merchandise, vilket talar för att mottagandet av samarbetet kan bli en succé större än med samarbetet med Motörhead.

Umida skriver att lanseringen och omsättningen på kort sikt påverkas av bland annat Covid-19, men att bolagets långsiktiga finansiella målsättningen är att KISS ska bli ett av de största varumärkena inom Brands For Fans-portföljen. En annan viktig aspekt som vi tycker är viktig att belysa är att om samarbetet faller väl ut, så bedömer vi att det inte bara innebär en stark omsättningstillväxt för nya produktlanseringen med KISS utan att det även öppnar upp för att andra intressanta band och artister kan komma att vilja inleda samarbete med Umida i en allt högre utsträckning, vilket i sin tur skulle innebära en ännu högre strukturell långsiktig tillväxt för Umida och Brands For Fans.