Kommentar på test av Apta-1 i coronavirus-modell


Den 9 juli 2020 meddelade Aptahem att de ingår ett samarbete med University Health Network i Kanada för att testa Apta-1 i en coronavirus-modell.

”Nyheten är mycket intressant och aktien svarade tydligt med en uppgång på 14 % på stängningskursen om 2,63 kr under nyhetsdagen (högsta kurs 3,10 kr). Samtidigt ser vi en fortsatt god uppsida till 5,5 kr i vårt Base scenario”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Sammanfattning av nyheten

Samarbetet syftar till att utvärdera den antikoagulanta Apta-1 som en hämmare av hyperinflammatorisk respons och en inducerare av vävnadsreparation för att potentiellt kunna behandla sjukdomen Covid-19. Forskarteamet i Kanada, som leds av professor Mingyao Liu, har utvecklat en unik in vivo coronavirus-inducerad akut lungmodell för att studera SARS med patologiska funktioner som är gemensamma för SARS och Covid-19. Det är den enda in vivo-modellen i sitt slag i världen.

Professor Liu berättar att ” […] bristen på en specifik behandling för Covid-19 kräver omfattande forskning. Den potentiella användningen av Apta-1 som en framtida behandling inger nytt hopp om att kunna bemästra den här utmaningen”.

Professor Liu är en av ledarna för en av världens främsta forskarlag för lungtransplantation, vilket gör honom väldigt kunnig och erfaren inom området för allvarliga lungskador.

Vad händer framåt?

Just nu inväntar Aptahem resultaten av hur Apta-1 verkar i den nämnda innovativa in vivo-modellen. Om utfallet är positivt kan arbetet resultera i att utveckla Apta-1 till en potentiell behandling för patienter som drabbats av virus-orsakade symptom, såsom de patienter som fått en allvarlig Covid-19. En sådan nyhet anser vi skulle utgöra en minst sagt stark värdedrivare i Aptahem-aktien, och blir således en intressant faktor att bevaka för en investerare framgent.