Kommentar på TerraNets samarbete med Daimler


Terranet publicerade idag den 19 mars 2020 informationen att Bolaget inleder samarbete med Daimler-Mercedes Benz. 

Terranet har nu officiellt godkänts som leverantör och inlett ett samarbetsprojekt med Daimler-Mercedes Benz och deras Startup-Autobahnprogram för att förädla sin tredimensionella bildanalys- och laserscanningsteknologi. Teknologin är avsedd för avancerat förarstöd i syfte att minska trafikolyckor.

Analyst Group ser positivt på samarbete då detta är ett första steg mot att ta fram en kundspecifik demo inom ramen för voxelflowteknologin. Att Daimler-Mercedes Benz, som är ett av världens viktigaste fordonsföretag, väljer TerraNet är ett mycket viktigt steg mot kommersialiseringen av Voxelflowteknologin. Fokus för TerraNet nu förväntas alltså vara prototypframtagning, vilket borde underlättas av att Bolaget nu ingått det kommunicerade samarbetsprojektet med Daimler-Mercedes Benz och deras Startup-Autobahnprogram.

Vi kommer följa utvecklingen, undersöka vidare vad samarbetet innebär mer i detalj samt hur detta kan komma att påverka TerraNets organisation inom den närmsta tiden.