Kommentar på TerraNets initiala order från Daimler Mercedes-Benz


TerraNet meddelade den 8 januari 2021 att bolaget erhållit en beställning för en första prototyp av Voxelflow från Daimler Mercedes-Benz med ett initialt ordervärde om 31 000 EUR.

Vi har tidigare skrivit om TerraNets samförståndsavtal gällande ”fördjupat produktsamarbete och industrialisering inom avancerat förarstöd (ADAS) och antikollisionssystem” med Daimler-Mercedes-Benz i Stuttgart som tecknades under slutet av oktober 2020. Vi beskrev då samförståndsavtalet som ”ett tecken på ett intresse för samarbete finns när verifiering och ytterligare testning av Voxelflow genomförts”.

Vi ser mycket positivt på denna order från Daimler Mercedes-Benz gällande Voxelflowteknologin, som vi bedömer verifierar den kommersiella potentialen för Voxelflow. Beställningen påvisar också att det finns ett stort intresse för den banbrytande Voxelflow-teknologin bland världens främsta biltillverkare. Vi bedömde att sannolikheten för en mindre order från Daimler Mercedes-Benz som mycket hög, men att en potentiell order skulle inträffa mycket senare under året, då vi bedömde initialt att en potentiell order först skulle inträffa tidigast några månader efter att Voxelflowprototypen presenterades på Startup Autobahn Expo i Stuttgart under februari 2021 men att ordervärdet skulle vara högre.

Vi ser därför mycket positivt på orderbeställningen från Daimler Mercedes-Benz, som vi bedömer markerar starten för flera och större aktiviteter framgent, bland annat att integrera tekniken i ett fordon som nästa steg.