Kommentar på TCECURs Q3-rapport


TCECUR publicerade idag den 19 oktober sin delårsrapport för tredje kvartalet 2020.

”Aktien svarar bra på dagens rapport och stiger, samtidigt som vi anser att det finns fortsatt god uppsida från rådande nivåer”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

  • I linje med våra förväntningar så minskade TCECUR:s totala omsättning planenligt till följd av omställningen i Norge.
  • EBIT-resultatet förbättras kraftigt där ökningen uppgick till +2,2 MSEK jämfört med föregående år.
  • EBIT-marginalen om närmare 7 % är minst sagt en stark prestation.
  • Net Debt/EBITDA uppgår LTM till 1,8x, vilket är bättre än koncernen egna målsättning.

Under tredje kvartalet 2020 uppgick nettoomsättningen till ca 39 MSEK (46), motsvarande en minskning om ca 15 % Q-Q, med ett EBIT-resultat om 2,6 MSEK (0,3). Den minskade omsättningen förklaras, liksom tidigare kvartal, främst av den planerade ändringen av affären i Norge. Som vi har skrivit i våra tidigare analyser så anser vi dock inte att den organiska omsättningsökningen är av största vikt i dagens läge, utan snarare att rörelseresultatet kan stiga. Att TCECUR lyckas leverera en EBIT-marginal om närmare 7 %, vilket är i nära linje med koncernens mål om 10 % över en konjunkturcykel, anser vi är en mycket stark prestation. Marknaden verkar hålla med, där aktien i skrivande stund varit upp som högst med nära tio procent.

”Som vi tidigare har kommunicerat så menar vi att fokus bör vara vinsttillväxt, varför vi ser positivt på att TCECUR fortsätter att stärka sin marginal, något vi fortsatt bedömer är en av de viktigaste värdedrivarna under de närmaste kvartalen. Aktien svarar bra på dagens rapport, samtidigt som vi ser fortsatt god uppsida från dagens nivåer. Med det senaste förvärvet av Automatic Alarm byggs TCECUR-koncernen ut, de totala intäkterna stiger och marginalerna kan förbättras ytterligare. Med en kassa om 9,7 MSEK vid utgången av Q3, samt kommande emissionslikvid om 25,3 MSEK vilken är fullt garanterad, stärks kassan och balansräkningen. Vi har all anledning att se fortsatt positivt på TCECUR som fortsätter ta steg i rätt riktning, där orderboken inför det fjärde kvartalet står på 38,1 MSEK, vilket är betydligt högre än samma tidpunkt förra året.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Sammanfattning av senast rapporterade kvartal

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av TCECUR, med nya finansiella prognoser samt ett uppdaterat värderingsintervall för aktien i våra tre scenarion Base-, Bull- och Bear.