Kommentar på TCECURs nya affärer


TCECUR meddelade i fredags (26/6) att dotterbolaget AWT har vunnit nya affärer om 3 MSEK från ”ett av världens ledande streamingföretag.

”Att AWT under rådande pandemi lyckas vinna nya orders utanför Sverige ser vi som en bekräftelse på att det nätverk och varumärke som dotterbolaget har etablerat med åren är starkt”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Beställningen är av den större omfattningen och avser säkerhetssystem från ett av världens ledande streamingföretag. Ordern uppgår till drygt 3 MSEK och avser integrerade passersystem och övervakning i Berlin, Tyskland, med leverans under H2-2020.

Såhär sa Per Lindstrand, VD på AWT, i samband med pressmeddelandet:

”Vi är mycket stolta över att vi får fortsätta att leverera säkerhetssystem till denna globala aktör. Den pågående pandemin medför nya utmaningar vid leveranser utanför Sverige, och vi har därför satsat mycket på att utveckla och anpassa vår leverans därefter. Tack vare det kontaktnät av lokala samarbetspartners som vi byggt upp kan vi nu utföra både avancerade säkerhetsinstallationer och snabba serviceutryckningar runt om i världen. Vi ser med tillförsikt fram emot vår fortsatta globala expansion.”

Hur Analyst Group ser på TCECUR som investering – utdrag från vår senaste aktieanalys

Omställningen i Norge ser ut att lyckas samtidigt som de svenska dotterbolagen fortsätter gå starkt – TCECUR har fått en bra start på året. Sammanfattningsvis tycker vi att Q1-rapporten försäljnings- och resultatmässigt var i linje med våra förväntningar, där omsättningen planenligt till följd av omställningen i Norge minskade, och att TCECUR-koncernens rörelsemarginal steg. Att TCECUR som helhet kan öka och upprätthålla en uthållig lönsamheten är enligt oss en av de allra viktigaste faktorerna att bevaka på kort- till medellång sikt, där en stigande rörelsemarginal anses utgöra en stark värdedrivare i aktien under kommande kvartal. I dagsläget väljer vi att behålla vårt tidigare värderingsintervall, där vi i ett Base scenario ser ett motiverat värde om 25 kr per aktie på 2020 års prognos.