Kommentar på Tangiamos senaste avtal


Tangiamo publicerade igår information om att de ingått ett exklusivt distributionsavtal för Kanada samt New Jersey och Florida i USA med RBY Gaming. Det här är ett riktigt starkt avtal, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

”I pressmeddelandet framgår informationen att avtalet innebär att RBY får rätt att distribuera Tangiamos produkter under förutsättning att de köper för minst 5 MSEK under första året med start idag. Avtalsvärdet kan jämföras med Tangiamos nuvarande omsättning på rullande tolv månader, vilken uppgår till 7 MSEK. Det här är således ett minst sagt starkt avtal som slutits. Vi anser fortsatt att Tangiamo befinner sig i en stark trend där bolaget idag har ett flertal pågående förhandlingar med olika kunder och distributörer världen över, och successivt lyckas presentera nya avtal för marknaden. I vår senaste analys i samband med Q3-rapporten utgår våra estimat från en helårsomsättning om cirka 20 MSEK för 2020 i ett Base scenario och 25 MSEK i ett Bull scenario. Givet gjorda prognoser och multipelvärdering, visar vår senaste analys på ett värde per aktie om 1,6 kr i ett Base scenario och 2,0 kr i ett Bull scenario”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.