Kommentar på Tangiamos ramavtal med Loto Quebec


Bolagets kanadensiska distributör RBY Gaming har slutit ett ramavtal med Loto Quebec som sträcker sig till år 2025. En produktverifiering från Loto Quebec kvarstår ännu, vilken befinner sig i en slutfas. Vidare är Tangiamo i processen att erhålla GLI-certifiering för Bolagets Multiplay-roulettebord, vilket är en förutsättning för att spelborden ska vara tillåtna att användas på reglerade marknader såsom bl.a. Kanada, även om Tangiamo, teoretiskt sätt, fortfarande kan sälja till kasinon utan GLI-certifiering. Givet framgångsrika resultat i samband med Loto Quebecs produktverifiering, kan Tangiamo komma att erhålla en order mellan 5–10 MSEK under de kommande veckorna enligt Chris Steele, VD på Tangiamo.

”Tidigare hade vi estimerat att ordern från Loto Quebec skulle realiseras under år 2022, vilket inte blev fallet. Nu ges däremot indikationer på att framsteg sker i Kanada och att Tangiamo rör sig allt närmare en order från Loto Quebec. Genom ramavtalet lägger Tangiamos kanadensiska distributör en långsiktig försäljningsgrund med Loto Quebec att utgå ifrån och Analyst Group bedömer det som mindre troligt att Loto Quebec skulle teckna ett ramavtal med RBY Gaming om intentionen inte är att genomföra en beställning inom kort. År 2023 ser därför ut att bli det år som Tangiamo till slut ror i hamn en order från Loto Quebec, vilket inte enbart skulle medföra viktiga intäkter för bolaget utan även ge en stark vidimering avseende Tangiamos produkter samtidigt som det förväntas lägga grunden för ytterligare försäljningsframgångar i Nordamerika framgent”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.