Kommentar på Tangiamos Q3-rapport


Idag den 24 november 2020 publicerade Tangiamo sin delårsrapport för årets tredje kvartal. Följande är våra tankar om rapporten.

Inför Q3-rapporten skrev vi i vår kommentar igår att vi förväntade oss att försäljningen kommit tillbaka någorlunda, i takt med att diverse kasinon och marknader börjat öppna upp igen, i kombination med en stigande efterfrågan på Tangiamos produkter. Med facit i hand kan vi tydligt se att så också blev utfallet. Tangiamo redovisade intäkter om 2,3 MSEK, vilket motsvarande en tillväxt om 7 % jämfört med samma period förra året. Jämfört med de tre första kvartalen 2019 visar motsvarande period i år en tillväxt om 14 % Y/Y, vilket får ses som ett styrketecken med tanke på hur detta år färgats av coronapandemin. Det vi tyckte var särskilt starkt, och således positivt överraskande, var det faktum att Tangiamo vände till ett positivt EBITDA-resultat om 0,1 MSEK (-1,9) och därmed en betydligt lägre burn rate under kvartalet. Linh Thai skriver i VD-ordet att detta är ett kvitto på bolagets hårda interna arbete, med b.la. omorganisation, utveckling av nya produkter samt arbete med produktcertifiering. Under kvartalet har även de finansiella intäkterna om 0,9 MSEK bidragit till att Tangiamo även på nettoresultatnivå visar ett positivt resultat, motsvarande 0, 5 MSEK (-3,1).

Utöver att de finansiella intäkterna bidraget så är det positiva rörelseresultatet till stor del hänförligt till nedskärningarna i kostnadsposten ”Övriga externa kostnader”, vilken blev väsentligt lägre än samma period föregående år samt även jämfört med Q2-20, där kostnadsposten uppgick till -0,9 MSEK (-1,6). En minskning om 47,4 % är såklart något vi ser positivt på. Givet att Tangiamo kan fortsätta utvecklas med god kostnadskontroll, bör bolaget kunna visa god lönsamhet när försäljningen kommer upp till högre nivåer.

Med en stigande försäljning, lägre rörelsekostnader, förbättrat rörelseresultat och en kassa som vid utgången av september uppgick till 4,8 MSEK, känns det som att Tangiamo, trots ett utmanande år med Covid-19, är på rätt väg.

Tangiamo meddelade även i kvartalsrapporten att bolagets utvecklade mjukvara förhoppningsvis kan erbjuda sportsbetting inom en snar framtid, vilket vi ser positivt på då det skulle innebära att Tangiamos produktportfölj både breddas och stärks, och att ett mervärde då kan ges till befintliga kunder som kan ta del av mjukvaran smidigt samtidigt som det kan attrahera nya kunder att använda Tangiamos produkter.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Tangiamo.