Kommentar på Tangiamos Q2-rapport


Idag den 25 augusti 2020 publicerade Tangiamo sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är våra tankar om rapporten.

Som vi skrev i vår kommentar inför rapporten igår så hade vi inte några direkta förväntningar på någon större försäljningsökning under kvartalet. Med rapporten presenterad kunde detta bekräftas, där det framgår att försäljningen under andra kvartalet 2020 uteblev, där den förklarande faktorn är Covid-19 och nedstängda marknader. Tack vare en bra start på året så är dock försäljningen 20 % högre under H1-20 mot jämförbar period 2019, vilket även bidragit till en lägre burn rate under första halvan av 2020.

Vi lämnar våren och vänder blicken mot hösten

Inför Q3-20 har Tangiamo en orderstock på befintliga produkter med ett ordervärde på ca 2 MSEK, trialorder på ca 1 MSEK samt vinstdelningsavtal värderade upp till ca 5–6 MSEK om kunden väljer att avbryta avtalen och köpa loss spelborden inom en viss tidsram. Tangiamo har totalt distributionsavtal som är värderade upp till 16 MSEK, men effekten av Covid-19 har skapat dröjsmål och vad bolaget behöver nu är att marknaden stabiliseras så att tidigare avtal kan omvandlas till faktisk försäljning. Under Q2-20 uppgår Tangiamos rörelsekostnader till ca 3,3 MSEK, varför vägen till break even och lönsamhet inte alls är långt bort. Att dessutom bolaget sedan maj är skuldfria känns extra betryggande i nuvarande läge.

”Våren ligger bakom oss och under hösten vill vi se en ökad försäljning från Tangiamos olika marknader. I VD-ordet skriver Linh Thai att hon ser fram emot att leverera positiva nyheter under hösten, vilka vi hoppas kan utgöra dels bra triggers i aktien, dels bidra till en återtagen tillväxt. Närmaste månaderna ska bli minst sagt intressanta att följa och rådande bolagsvärdering känns inbjudande”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Tangiamo.