Kommentar på Tangiamos order avseende iADR Dice Shakers


Tangiamo Touch Technology (”Tangiamo” eller ”bolaget”) meddelade den 16 april 2024 att bolaget har erhållit en order värd cirka 1,1 MSEK från bolagets distributörspartner Abbiati Casino Equipment. Beställningen avser Tangiamos iADR Dice Shakers som lanserade på spelmässan ICE London där leverans förväntas ske under det andra kvartalet 2024.

Analyst Group syn på ordern

Tangiamo lanserade så sent som i februari månad 2024 iADR Dice Shakers och redan efter två månader har bolaget mottagit en order från distributören Abbiati. I vår senaste analys skrev vi: ”Det nya ADR-systemet demonstrerades tillsammans med Abbiati på ICE Londonmässan under 6–8 februari 2024, vilket av Analyst Group bedöms kunna ge ringar på vattnet kommande kvartal.”. Nu efter enbart två månader kan vi fastslå att så även var fallet. Analyst Group anser att ordern dels validerar tekniken i iADR-systemet och bolagets förmåga att utveckla produkter som efterfrågas av spelmarknaden, dels bekräftar det Abbiatis förtroende och engagemang för Tangiamos produktportfölj, vilket stärker förutsättningarna för en ökad försäljning framgent via distributören. Detta, i kombination med att Tangiamo har stärkt produktportfölj under helåret 2023 och under inledningen av år 2024, bäddar för en betydligt högre försäljningspotential framgent.

Om iADR Dice Shakers och distributören Abbiati

Tangiamo lanserade ett uppgraderat ADR-system, så kallat iADR-system, vilken kombinerar AI och Machine Learning, under februari månad, vilken presenterades tillsammans med bolagets distributör Abbiati på ICE-mässan i London. Den stora skillnaden från tidigare ADR-system är en väsentligt högre träffsäkerhet, vilket i sin tur möjliggör en ökad kundnöjdhet för både slutkund och speloperatörer, då riskerna för felavläsningar minskar avsevärt genom det nya ADR-systemet. iADR-systemet representerar de senaste framstegen inom Dice Shaker-teknologin, vilket är designat för att förbättra spelupplevelsen och effektivisera driften. Abbiati är en av Tangiamos distributörer och under Q1-23 utökades distributionsavtalet med den ledande kasinodistributören från att enbart omfatta ADR-system till att Abbiati kan sälja hela Tangiamos produktportfölj globalt.