Kommentar på Syncro Groups Q3-rapport


Syncro Group publicerade idag den 26 november 2021 koncernens delårsrapport för årets tredje kvartal. Med tredje kvartalet presenterat och bara ett fåtal veckor kvar på detta år står det klart att Syncro Groups kommande fokus är tydligt; fortsatt tillväxt och en utbredd internationalisering.

Under tredje kvartalet 2021 uppgick nettoomsättningen till 19,6 MSEK (9,9), motsvarande en ökning om 98 % Y/Y, med ett EBITDA-resultat om -7,1 MSEK (-8,1). Likt tidigare står fortsatt Gig-divisionen för merparten av koncernens intäkter, 16,4 MSEK motsvarande 84 %, och området växer snabbt – närmare bestämt 91 % under Q3. I relation till branschens generella tillväxt om ca 19 % ser vi såklart detta som ett styrkebesked. Influencer Marketing-divisionen levererade en omsättning om nära 3 MSEK, där Collabs har uppvisat bra momentum och under september nådde en rekordhög omsättning om 2,5 MSEK.

Gällande det tidigare förvärvet av Happyr pågår fortsatt integrationsprocessen, och Syncro Group kan redan se att synergieffekter uppstår med koncernens Gig-division, och som vi har skrivit tidigare så ser vi att förvärvet möjliggör att Syncro Group på riktigt kan konkurrera med de traditionella bemanningsföretagen. Prismässigt är det billigare för en kund att anlita en Giggare än att anlita en person från ett bemanningsföretag, men då måste kunden själv ”validera” personen. Det som händer nu är att Syncro Group kan erbjuda det bästa från båda världarna; dels att, genom Happyr, kunna validera Giggarna, dels att tjänsten kan utföras till en bråkdel av priset. Det här gör att Syncro Group får ett mycket starkt erbjudande mot marknaden.

Expansionen i England smyger sig framåt, där Syncro Group har varit något avvaktande under de senaste veckorna med hänsyn till att det pågår vissa skattedebatter i landet som man först vill invänta utfallet kring. Samtidigt upplever vi att bågen är rejält spänd, och att redan efter jul i år kan Syncro Group komma att trycka på gasen rejält och rulla ut sin UK-plattform med full kraft. Via Collabs nås omkring 939 000 influencers i landet och av alla influencers så är omkring 70 % Giggare utan eget bolag. Om vi lyfter blicken ytterligare så är dessutom den brittiska marknaden närmare 17x större än den svenska, vilket innebär att redan vid en mindre andel kan Syncro Group generera betydande intäkter. Det här ser vi som en stark värdedrivare under år 2022.

Som det nyligen blev känt har Syncro Group även tecknat ett LOI med Emerging Classified Ventures (ECV) där syftet är att ingå ett så kallat Joint Venture (JV). ECV har verksamhet i över 90 länder och en portfölj bestående av över 100 onlinemarknadsplattformar, där sajterna gemensamt har miljontals besökare. Vi ser detta som en trygg internationalisering då det Syncro Group investerar är sin egen plattform, medan ECV står för kapitalet och den lokala närvaron, vartefter intäkterna fördelas mellan bolagen utifrån hur JV:et utformas.

Vi har tidigare skrivit om förvärvet av CUBE och att företaget siktar på att öka sin försäljning till 80-85 MSEK, med svarta siffror, för helåret 2021. Under perioden januari-oktober 2021, d.v.s. årets tio första månader, redovisar CUBE en omsättning om 69,4 MSEK med ett EBITDA-resultat om 4,6 MSEK. Vi ser således att dotterbolaget är på god väg att nå den tidigare kommunicerade målsättningen. Sett till att Collabs redan under H1-21 överträffade fjolårets helårsomsättning och fortsatt uppvisar bra momentum, räknar vi med att divisionen Influencer Marketing kan leverera en omsättning om totalt 110-115 MSEK år 2021 (allt kommer dock inte att konsolideras i Syncro Group baserat på tillträdesdagar som varit). En motiverad värdering av denna division, men hänsyn till Cure Medias värdering om P/S 4-5x på 2021 år prognos (läs vår tidigare kommentar om detta här), skulle vara omkring 440-575 MSEK. Även om en jämförelse rakt av med Cure Media inte är helt motiverad, dels med tanke på skillnader i aktuell lönsamhet, dels med hänsyn till antal år i branschen, anser vi att detta är en mycket intressant datapunkt att ställa i relation till Syncro Groups nuvarande koncernvärdering om endast 265 MSEK.

”Vad som också är intressant med den modell som Syncro Group arbetar utifrån är att den resulterar i att ett ekosystem av bolag inom samma industri, men med olika områden och nischer, samlas under ett och samma koncerntak. Det gör att inga pengar behöver lämnas på bordet, i den bemärkelsen att om allt finns under ett och samma tak så stannar pengarna inom koncernen. Motsatsen till detta är att, om du är ett ensamstående bolag, så behöver du anlita externa parter, vilket gör att pengar försvinner ut, men genom att ingå i en större koncern med bolag som kan leverera tjänster till varandra, behålls pengarna inom koncernen. Det här gör att i takt med att Syncro Group fortsätter förvärva bolag, byggs en solid grund som innebär att marginalerna kan stärkas väsentligt. Med hänsyn till hur koncernen har utvecklats senaste kvartalet, samt ovan värderingsresonemang, står vi fast vid att aktien fortsatt är undervärderad”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Med hänsyn till kvartalsrapporten kommer vi att se över våra prognoser och vårt tidigare värderingsintervall, vilket kommer framgå i vår uppdaterade aktieanalys av Syncro Group som avses publiceras inom kort.