Kommentar på Syncro Groups Q2-rapport


Syncro Group har publicerat bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2023.  Följande är vår sammanfattning av rapporten.

  • Något svagare försäljning under Q2…
  • … men god kostnadskontroll
  • Högt tempo i CUBE och tydliga synergier med Collabs

Under det andra kvartalet 2023 uppgick nettoomsättningen till 45,2 MSEK (49,7), motsvarande en minskning om 9 % Y/Y, med ett EBITDA-resultat för hela koncernen om -8,2 MSEK (-8,5). Summerar vi årets första halva uppgick omsättningen till 91,2 MSEK (87,5) med ett EBITDA-resultat om -15,6 MSEK (-18,1). På halvårsbasis uppvisar därmed koncernen tillväxt såväl som ett förbättrat rörelseresultat. I rapporten kan vi även utläsa att den affärsvolym som från CUBE har passerat Collabs nya plattform under H1-22 uppgår till ca 6 MSEK, vilken dock har eliminerats i koncernredovisningen. Om denna interna verksamhetsvolym, som är en kommersiell volym, inte hade eliminerats som

koncernintern hade Syncro Groups nettoomsättning således uppgått till ca 97,2 MSEK under första halvan av året. Sett till Gigger har utvecklingen varit stark där den organiska tillväxten uppgick till ca 21 % under årets sex första månader.

På tolv månader rullande basis uppgår nu Syncro Groups omsättning, ej justerat för nämnd post som eliminerats i koncernredovisningen, till ca 197 MSEK. Utifrån nuvarande Market Cap innebär det således en P/S-multipel om 0.2x, vilket fortsatt är att anse som mycket lågt. I rapporten skriver Syncro Group att intresset och efterfrågan av koncernens erbjudande är otroligt stort, och att Syncro Group går med kraftfulla steg mot sin vision om att bli ett globalt skalbart och lönsamt bolag.

Högt tempo i CUBE

Under senvåren såväl som sommaren har Syncro Group kommunicerat ett flertal spännande nyheter, bl.a. att CUBE har skrivit ett avtal som löper över 7 månader till ett värde om 2,2 MSEK vilket innefattar strategisk influencer marketing med fokus på TikTok och Instagram. Inte långt efter det vann CUBE ytterligare en affär – denna gång med en global dryckesleverantör där ordervärdet uppskattades till ca 3,2 MSEK under 2023. Drygt en månad senare stod det klart att CUBE kunde tillgodoräkna sig ännu en order, motsvarande ett värde om 2,7 MSEK vilken förväntas tillfalla årets tredje kvartal. Inom loppet av två månader har dotterbolaget således tecknat avtal till ett värde om totalt 8,1 MSEK och vi upplever att tempot är högt. En viktig grundpelare i leveransen av affärerna är Collabs plattform och det är tydligt att dotterbolagen har starka synergier mellan varandra.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Syncro Group.