Kommentar på SMG:s senaste nyhetsflöde


SMG har den senaste tiden levererat flera positiva nyheter, där bolaget bland annat meddelat att bolagets optionsprogram för nyckelpersoner har blivit fulltecknat, att de har ökat ägandet i dotterbolaget Oddway till 100 %, samt att bolagets operativa chef har förvärvat aktier och optioner från huvudägare motsvarande 0,5 MSEK.

”Analyst Group ser det som positivt att nyckelpersoner i SMG deltar i optionsprogrammet, och att programmet blivit tecknat fullt ut, då det visar att ledande anställda själva tror på den ambitiösa tillväxtplan som SMG annonserade i samband med bolagets Q3-20 rapport.

Det ökade ägandet i Oddway ser vi som ett naturligt och väntat steg från SMG:s sida, och som ett första led i exekverandet av bolagets tillväxtplan. Oddway är specialiserade på film- och kortfilmsproduktion, och vi bedömer att bolaget står inför god tillväxt framgent, särskilt givet att det nystartade affärsområdet Oddcontent bedöms möta god efterfrågan på sina tjänster, då vi tror starkt på digital content-produktion.

Insynsköpet från COO Peter Söderlind, tidigare Sverige-VD på en av Shortcuts konkurrenter Chimney Pot, ser vi som något som inger starkt förtroende gällande managements tro på bolaget”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Hur Analyst Group ser Shortcut Media som en investering

SMG är en mediakoncern som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm samt 3D-animation och visuella effekter, genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 83,0 MSEK under år 2021, med ett justerat nettoresultat om ca 3,7 MSEK. Givet ett justerat P/E-tal om 13,0x, ger detta ett motiverat pris per aktie om ca 3,99 kr.