Kommentar på SMG:s senaste aktiviteter och tankar inför Q2-rapporten


Shortcut Media Group (”SMG” eller “bolaget”) publicerar den 27 augusti sin delårsrapport för årets andra kvartal. Med bakgrund till de nyheter som presenterades innan sommaren, däribland att bolaget tecknat avsiktsförklaring avseende ett ytterligare förvärv, innehåller följande kommentar våra tankar kring dels det, dels om kommande Q2-rapport.

Första kvartalet för 2021 för SMG bekräftade bilden av att mediamarknaden gått trögt, vari omsättningen sjönk med 38 % YoY. Under Q1-21 genomförde SMG offensiva operationella satsningar som väntas bädda för tillväxt framöver, och siffrorna från april månad tyder på att ljusare tider är att vänta i Q2-21, där omsättningen preliminärt uppgick till 7 MSEK med ett EBITA-resultat om över 1 MSEK. Medieinvesteringarna under maj steg med över 50 % YoY och under sommarmånaderna juni och juli var tillväxten 13 %, där Online Video och Social Media uppvisat särskild stark tillväxt. Även om jämförelsemånaderna från 2020 speglar en marknad som påverkades starkt negativt av pandemin, visar samtidigt senaste månadernas starka tillväxt på att mediemarknaden är definitivt tillbaka. Vi är dock av uppfattningen att den riktiga catch-up effekten kommer att synas under H2-21 dels på marknaden, dels för SMG. Inför stundande Q2-rapport estimerar vi att SMG kan uppvisa tillväxt jämfört med Q2-20, med en omsättning omkring 14–16 MSEK, där SMG:s offensiva satsningar i Q1-21, ett något gynnsammare marknadsklimat och de facto att Magoo och Klapp & Co konsolideras i räkenskaperna från 1 april respektive 1 maj, är alla bidragande faktorer till de starkare omsättningssiffrorna vi estimerar inför Q2-rapporten.

Riktar vi i stället fokus till de nyheter som SMG kommunicerade innan sommaren har bolaget först och främst ingått ett ytterligare LOI-avtal med en aktör som omsätter ca 14–16 MSEK på årsbasis med en EBIT-marginal om 8–10 %. Givet att förvärvet genomförs kommer mer detaljer att kommuniceras från bolaget, men ett potentiellt förvärv skulle vara helt i linje med bolagets tillväxtplan och ett ytterligare steg närmare SMG:s finansiella mål om att dubbla verksamheten till år 2022, för att då omsätta över 120 MSEK (i årstakt) med en EBITA-marginal om 5–10%.

Vidare innefattade juni månad ett flertal andra positiva nyheter, vari SMG erhöll orders inom den starkt växande gamingindustrin, ingick samarbetsavtal med Fjällräven och startade ett dotterbolag i Dubai.


Vi ställde följande frågor till tidigare VD, som tillträder i rollen som styrelseordförande 1 september, Anders Brinck om de senaste händelserna från bolaget:

Ni mottog under slutet av juni månad beställningar från tre kunder inom gamingindustrin, varav två är nya kunder. Kan du berätta lite mer om dessa orders och vilka kunderna är?

De två nya kundavtalen omfattas av stark sekretess då arbetet hör till nya lanseringar, så dem kan vi tyvärr inte namnge i dagsläget. Den tredje kunden är Paradox Interactive.

Oddway Film har startat dotterbolag i Dubai. Vad är bakgrunden till det och vad ser ni för möjligheter med detta?

Dotterbolaget utgör representationskontor och har startats efter en tids samrådan med utvalda kunder, där vi bedömer oss kunna växa vår affär både med befintliga och nya kunder i regionen. Att vi nu har representationskontor i New York och Dubai, plus Stockholm, Göteborg och Söderhamn innebär att vi får en solid geografisk täckning som många kunder efterfrågar och uppskattar. Det utgör en utmärkt plattform för fortsatt tillväxt.

SMG ingick även i juni ett samarbetsavtal med det ikoniska svenska friluftvarumärket Fjällräven International, hur kommer det sig att de valde just er och vad ser du för möjligheter med detta samarbete framöver?

Precis som med våra andra, liknande avtal så bygger de löpande samarbetena en väldigt stabil grund att fortsätta växa utifrån framöver. Dels genom att fortsätta med det rörliga innehåll vi arbetat tillsammans med så långt, dels att bredda och växa samarbetena i takt med att det generella behovet av vårt erbjudande hos kunderna ökar.

Medieinvesteringarna har ökat starkt under sommarmånaderna, dock från låga nivåer. Hur upplever du marknadsklimatet nu när vi sedan en tid tillbaka har gått in i H2-21?

Den generella trenden och sentimentet är klart positivt, även om den som du skriver i delar av marknaden växer från låga nivåer. Vilket gör det rimligt att förvänta sig en fortsatt catch-up effekt även framgent.