Kommentar på SMG:s senast vunna ramavtal


Shortcut Media, SMG framgent, meddelade fredagen den 5 februari att bolagets dotterbolag Bond Street Film har ingått ett ramavtal med Länsstyrelsen. Avtalet sträcker sig upp till fyra år, och motsvarar ett totalt värde om 8–10 MSEK under hela avtalsperioden.

”SMG går från klarhet till klarhet, och fortsätter vinna nya ramavtal med myndigheter, vilket återigen påvisar att bolagets fokus på upphandlingar lönar sig. Vi ser Bond Street Film som stjärnan bland SMG:s dotterbolag, och ser fortsatt goda möjligheter för Bond Street att vinna upphandlingar även framgent, då bolaget ständigt uppvisar höga betyg vid upphandlingar” säger ansvarig analytiker.

Den högst rankade leverantören har rätt till samtliga förfrågningar upp till 200 tSEK, och vid förfrågningar överstigande 200 tSEK kommer en förnyad konkurrensutsättning att ske mellan de fem leverantörer som tilldelats avtal, varav Bond Street Film är en av dessa. Enligt Länsstyrelsen Stockholm väntas den genomsnittliga beställningsvolymen uppgå till ca 2–2,5 MSEK per år, och 4–5 projekt per år förväntas vara av större storlek. Givet att det inte framgår hur stor andel av den total avtalsvolymen som väntas överstiga 200 tSEK, går det ej att exakt fastställa de försäljningsvolymer som avtalet förväntas innebära för SMG.

Hur Analyst Group ser Shortcut Media som en investering

SMG är en mediekoncern som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm samt 3D-animation och visuella effekter, genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 83,0 MSEK under år 2021, med ett justerat nettoresultat om ca 3,7 MSEK. Givet ett justerat P/E-tal om 13,0x, ger detta ett motiverat pris per aktie om ca 3,99 kr.