Kommentar på SMG:s nya affärsområde


Shortcut Media AB:s (SMG framgent) dotterbolag, Oddway film, startar ett nytt affärsområde inom digital content-produktion och anställer därtill fyra nya medarbetare.

Det nya affärsområdet, namngett, Oddcontent, kommer arbeta med digital content-produktion och distribution, och kommer arbeta med att löpande fylla kunders sociala medier med skräddarsytt innehåll, samt därtill arbeta med spridning av innehållet och att producera analyser/mätningar. Den nya verksamheten vann, i oktober, b.la. ett avtal med ett globalt tech-företag, där Oddcontent kommer producera innehåll för kunden i minst ett halvår, med en option om ett löpande avtal därefter.

David Stenberg, VD för Oddway Film, sade följande om avtalet som bolaget vann i oktober uppstarten av det nya affärsområdet:

En väldigt fin start för Oddcontent. Vi har under en längre tid fått allt fler förfrågningar om enklare filmproduktioner, men också hjälp med att distribuera, mäta och analysera effekten av materialet för att optimera kundens insatser. Att vi nu också fått förtroendet att jobba med en av världens största digitala plattformar är oerhört inspirerande.

Oddcontent kommer att verka som en hybrid mellan ett filmproduktionsbolag för enklare material och en SoMe-byrå, och Alexander Svensson, som är content-specialist på Oddway, beskrev Oddcontents arbete på följande vis:

Vi skapar rörligt content som är anpassat specifikt för kundens plattformar, men vi kan också se till att materialet hamnar på rätt ställe och syns för relevanta personer. Vi hjälper kunden hela vägen från strategi till produktion och mätning av kampanjerna. Tanken är att skapa bäst effekt genom att ligga nära kunden och hela tiden optimera innehållet utifrån resultatet.

Lanseringen av det nya affärsområdet har varit planerad sedan en tid tillbaka, och Oddcontent har redan ett flertal löpande avtal, men det är först nu, i samband med att bolaget nyanställer fyra personer, som det nya affärsområdet startar upp på riktigt, skriver bolaget. Genom Oddcontent breddas Oddways tjänsteerbjudande, och bolaget kan nu erbjuda fullservice, omfattande allt från filmproduktioner till enklare innehåll anpassat för sociala medier, kombinerat med expertis inom distribution.

Analyst Group anser att det nya affärsområdet kommer hjälpa till att bredda SMG tjänsteutbud som koncern ytterligare, och att det fortsatt förstärker SMG:s position som en ”one-stop-shop” för bolagets kunder. Därtill anser vi att fokuset mot sociala medier som det nya affärsområdet har, är strategiskt rätt väg att gå för Oddway, då sociala medier tillsammans med online video är två av de områden där medieinvesteringarna har växt kraftigast de senaste åren. Dessa två områden är även två av de kategorier av medier som hittills under år 2020 har klarat sig bäst, givet pandemins negativa inverkan på medieinvesteringarna överlag, vilket är ett styrketecken. Analyst Group bedömer, givet SMG:s starka position och kundnätverk, att Oddcontent kommer kunna ta marknadsandelar inom sin nisch framgent, och att detta kommer bidra positivt till omsättningstillväxten för SMG på både kort och lång sikt.