Kommentar på senaste händelserna i Abelco


  • Kommentar på gårdagens nyhet från portföljbolagen Rightbridge och ESPL
  • Uppdatering på iCandy Interactive
  • Pågående teckningsperiod av serie TO3

Dolda värden börjar realiseras

Abelco meddelade idag att portföljbolaget Rightbridge Ventures AB (”RBV”) tecknat avtal om att förvärva 100 % av iCandy Digital, ett dotterbolag till iCandy Interactive, som därmed innebär att RBV tilldelas 23 % av ESPL samt ca 26 mobilspel som beräknas ha över 2 miljoner nedladdningar. Transaktionen finansieras genom nyemission av aktier till iCandy Interactive till ett värde av  31,1 MSEK, motsvararande 17 296 000 aktier i RBV till ett pris av 1,8 SEK per aktie, vilket går att utläsa i pressmeddelandet från Rightbridge Ventures. Efter förvärvet äger Abelco 74,6 % av RBV.

I och med detta förvärv börjar Abelco i en större utsträckning realisera de dolda värden som finns i bolagets portfölj. Givet storleken på emissionen för att finansiera förvärvet av 100% i iCandy Digital, vilket essentiellt ger 23 % andel i ESPL samt ca 26 mobilspel, ges en fingervisning av värdet i Rightbridge. Abelcos innehav i Rightbridge bör, givet en ägarandel om 74,6 %, därför vara värd ca 90 MSEK, vilket naturligtvis är värdedrivande för bolagsvärdet”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Senaste i iCandy

Efter den kraftiga rusning i aktiekursen under H2-20 har iCandy Interactive handlats i en nedåtgående trend, och då Abelcos ägarandel i iCandy, i princip, utgör Abelcos egna bolagsvärde tenderar bolagens aktiekurser korrelera starkt.

iCandy är ett av Abelcos tre publika innehav, vilket givetvis möjliggör för investerare att enklare identifiera och följa aktuellt marknadsvärde. Vad som är viktigt att komma ihåg är att Abelco har över 20 innehav, som således har ett värde, t.ex. en ägarandel i Rightbridge värd 90 MSEK. Detta är ett av flera dolda värden som Analyst Group bedömer finns inom Abelco”, säger ansvarig analytiker.