Kommentar på SDS spridningsemission


SDS meddelade tidigare i veckan att de beslutat om att genomföra en spridningsemission om ca 26,5 MSEK.

”Aktien har haft en stark utveckling senaste veckorna där börsvärdet nu närmar sig 400 MSEK, vi anser att det är helt rätt läge att nu bredda aktieägarbasen, stärka kassan och ge SDS rätt förutsättningar för att kunna fortsätta sin förvärvsstrategi”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.  

Kort sammanfattning av transaktionen

  • Typ av emission: spridningsemission till allmänheten
  • Emissionsvolym: ca 26,5 MSEK
  • Teckningsperiod: den 17 september till den 29 september 2020
  • Lägsta investering: 150 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier

Hur vi ser på SDS som investering

SDS har med genomförda förvärv på kort tid skalat upp verksamheten, samtidigt som Bolaget åter är lönsamt. Under det senaste året har SDS erhållit flertalet större ordrar, där bl.a. ordrarna i Sydafrika och Mongoliet anses ha omfattande potential. Med befintliga distributionsavtal, nuvarande orderbok och återkommande intäkter från support, kan omsättningen öka snabbt framgent. Givet den skalbara affärsmodellen estimeras den ökade omsättningen leda till ett EBIT-resultat om 23 MSEK år 2020.