Kommentar på SDS order för uppgradering av en affärskritisk plattform i Guinea om 2,3 MSEK


Seamless Distribution Systems meddelade igår den 17 mars 2020 att bolaget har mottagit en order i Guinea med ett ordervärde om 2,3 MSEK.

SDS tillkännagav igår att bolaget mottagit en order från en av Guineas största mobiloperatörer om 2,3 MSEK. Beställningen omfattar hårdvara och tjänster vilka syftar till att stärka den befintliga affärskritiska plattformen för påfyllning av kontantkort. Ordern omfattar en uppgradering av plattformen för försäljning och distribution av elektroniska värdebevis. Analyst Groups uppfattning är att även om ordern i sig givetvis får viss påverkan på omsättning och sannolikt innefattar en hög bruttomarginal så är ordern snarare en bekräftelse på att bolaget inte i särskilt hög utsträckning påverkas av det pågående COVID 19-utbrottet. Att SDS kunder trots det pågående utbrottet väljer att distribuera ytterligare resurser till SDS plattform är ännu ett bevis på att bolaget tillhandahåller en affärskritisk plattform som står sig stark även under perioder då infrastrukturinvesteringar kan vara bortprioriterade.