Kommentar på SDS initiala order om 14 MSEK i Kamerun


Seamless Distribution Systems har mottagit en order med ett initialt ordervärde om 14 MSEK. Ordern kommer från Kameruns största mobiloperatör, som tillhör Afrikas största operatörsgrupp, och är den första SDS har tagit i landet.

Ordern omfattar ett system för digital distribution och försäljning av elektroniska produkter, och affären innebär att SDS teknik helt och hållet ersätter operatörens befintliga teknik- och tjänsteleverantör. Utöver det initiala ordervärdet väntas intäkter tillkomma i form av återkommande serviceintäkter, och Analyst Group estimerar att ordervärdet under perioden 2020–2022 kan uppgå till mellan 25–30 MSEK.

SDS VD Tommy Eriksson sade följande om ordern:

”Mobiloperatörens mål med investeringen är att skapa marknadstillväxt och en högre penetration av sin digitala försäljningskanal. Våra produkters värde och anpassningsbarhet fortsätter att bevisas genom det stora antalet operatörer som ser fördelarna med våra produkter. Vi arbetar sedan tidigare med operatörsgruppen på flera marknader och ser nu fram emot att etablera ett långvarigt samarbete med denna mycket respekterade operatör även i Kamerun”

SDS målsättning är att fullborda projektet under Q4-20, vilket även är då intäkterna från ordern väntas komma. Ordern avser SDS egenutvecklade transaktionsväxel ERS 360, och affären är ett första steg som lägger grunden för ett utökat samarbete med kunden över tid, där en utökning av funktioner samt ytterligare beställningar på tjänster kan väntas. Närmast i tiden ligger tjänsten Managed Operations, där SDS hjälper till med både teknisk såväl som administrativ drift av systemet.

”När kunderna köper våra tilläggstjänster, som till exempel funktioner för precisionsmarknadsföring och säljoptimering, så ökar deras konkurrenskraft, omsättning och avkastning. Affären bevisar åter att vi har en urstark position i Afrika samt en förmåga att fortsätta växa organiskt”, säger Tommy Eriksson, VD på SDS.

I takt med att SDS försätter rulla ut system till nya kunder, och får en bredare bas av system, erfar Analyst Group att andelen återkommande intäkter kommer stiga, vilket på sikt kan komma att driva upp bruttomarginalen, då skalbarheten i SDS affär är hög. Sammantaget är detta den fjärde nya kunden som SDS har fått under år 2020, vilket Analyst Group anser är ett bevis på dels bolagets mycket starka ställning på den afrikanska marknaden, samt dels på att SDS kan växa organiskt och göra inträde nya marknader.