Kommentar på SDS genombrottsorder om 7,5 MSEK


SDS meddelade idag en genombrottsorder om 7,5 MSEK från en av världens största telekomgrupper.

”Ordervärdet i sig är starkt men vad vi anser utgör den största tyngdpunkten med affären är att det är den första till denna kund, vilket innebär flera saker. Exempelvis innebär ordern expansion till en ny marknad och det skulle dessutom kunna antas att det inledda samarbetet kan resultera i ytterligare framtida orders, och således bidra till en ökad tillväxt för SDS. Vidare, med tanke på att kunden i sig är en av de största inom telekomvärlden, bör denna order rimligen sända starka signaler till andra kunder i branschen om att SDS är en kvalificerad och attraktiv leverantör. I försäljningssamhang och dialoger med andra potentiella kunder bör därmed denna order utgöra en stark referens, vilket i sig kan öppna upp fler dörrar och möjligheter för SDS”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Påminnelse om att spridningsemission i SDS pågår

Som tidigare har kommunicerats så har SDS beslutat om att genomföra en spridningsemission om ca 26,5 MSEK. Följande är en kort sammanfattning av transaktionen:

  • Typ av emission: spridningsemission till allmänheten
  • Emissionsvolym: ca 26,5 MSEK
  • Teckningsperiod: den 17 september till den 29 september 2020
  • Lägsta investering: 150 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier

Hur vi ser på SDS som investering

SDS har med genomförda förvärv på kort tid skalat upp verksamheten, samtidigt som Bolaget åter är lönsamt. Under det senaste året har SDS erhållit flertalet större ordrar, där bl.a. ordrarna i Sydafrika och Mongoliet anses ha omfattande potential. Med befintliga distributionsavtal, nuvarande orderbok och återkommande intäkter från support, kan omsättningen öka snabbt framgent. Givet den skalbara affärsmodellen estimeras den ökade omsättningen leda till ett EBIT-resultat om 23 MSEK år 2020.