Kommentar på Recyctecs avtal med Comfortkedjan


Recyctec tillkännagav den 30:e juni att bolaget inlett ett samarbete under vilket Comfortkedjans medlemmar ges möjlighet att anskaffa bolagets produkter. Avtalet omfattar samtliga av bolagets produkter samt även möjlighet att avropa All-Inclusive. Avtalet avser samtliga medlemmar i Comfortkedjan.

Comfortkedjan består av över 2800 medarbetare, 1800 montörer, är verksamma på mer än 130 orter i Sverige, och har en total omsättning om 5,2 miljarder kronor.

Analyst Group ser avtalet som en viktig del i Recyctecs strategi att bredda bolagets säljkanaler för att kunna skapa en ökad medvetenhet och legitimitet genom att sluta partnerskap med en aktör som Comfortkedjan. Vidare stärker det möjligheten att nå ut till de kunder som ställer krav på ökade klimatneutrala råvaror vid installationer och underhåll i värdekedjan, vilket bidrar till att möta en växande efterfrågan. För många kunder är det ett enkelt sätt att öka takten i sitt omställningsarbete, då den återvunna glykolen inte kräver några investeringar eller anpassningar hos brukaren. I och med att Recyctec redan har en tillräcklig produktionsvolym på plats för att bli lönsam blir det fortsatt viktigt att sluta liknande avtal där bolaget kan expandera ut mot olika säljkanaler framgent för att kunna trappa upp kommersialiseringsarbetet.

Läs Recyctecs fullständiga pressmeddelande här: Pressmeddelande – Recyctec AB