Kommentar på Realhearts Q2-rapport


Realheart publicerade idag den 20 augusti 2020 sin delårsrapport för andra kvartalet 2020.

Q2-rapporten var mångt och mycket i linje med våra förväntningar, och innehöll inte några direkta överraskningar. Precis som för i stort sett alla så måste även Realheart fortsätta sitt arbete i en värld som ännu kraftigt präglas av Covid-19 och de effekter som uppstår till följd av pandemin. En stor del av bolagets potential ligger i framtiden, samtidigt som det är av stor vikt att rätt steg tas på kort sikt. I och med emissionen under juni som inbringade ca 26 MSEK före emissionskostnader är Realhearts finansiella position stark, vilket såklart närmast minskar den finansiella risken.

Från det här läget blir det bl.a. viktigt att bevaka hur bolagets kostnadsbas och kapitalförbrukning utvecklas Q-Q. Under Q2-20 uppgick den operationella kapitalförbrukningen (burn rate) till ca -1,3 MSEK/månad, vilket kan jämföras med -0,7 MSEK/månad under Q1-20. Även om Realheart har haft en högre nivå under de senaste månaderna, anser vi att det är en hanterbar utvecklingen och att rörelsekapitalet har balanserats väl under våren.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdatering av vår tidigare aktieanalys av Realheart.