Kommentar på PolarCool och United Rugby Championships samarbete avseende möjlig introducering av PolarCap System


PolarCool AB (”PolarCool” eller ”bolaget”) kommunicerade igår den 28 september att bolaget tillsammans med United Rugby Championship (URC) samarbetar kring ett ligatäckande avtal som introducerar behandling med PolarCap System i ligan efter positiv utvärdering av ligans medicinska rådgivare gällande evidensen för behandlingen.

Analyst Group kommenterar samarbetet

PolarCool har utvecklat en produkt, PolarCap System, som lindrar effekterna av hjärnskakning. PolarCool har idag främst individuella lag som kunder inom bolagets fyra prioriterade sporter, ishockey, rugby, fotboll och handboll, som kunder. Samarbetet med URC, vilket är en av världens mest framstående professionella rugbyligor, påvisar att PolarCools kliniskt bevisade behandling för hjärnskakning i större utsträckning har börjat attrahera hela ligor som samarbetspartners, vilket således minskar försäljningströsklar. Analyst Group ser positivt på samarbetet med URC då ett avtal med ligaorganisationer estimeras vara mer lukrativa än med individuella klubbar, samtidigt som de förväntade ringarna på vattnet inom sportvärlden kan antas bli större. Till följd av att potentiellt implementera PolarCap System i URC för ett antal klubbar redan under säsongen 23/24, och en eventuell ligaimplementering av PolarCap System säsongen 24/25, anses det varumärkesbyggande samtidigt som det utgör en ytterligare milstolpe. Samarbetet innebär även möjligheten att genomföra en uppföljande vetenskaplig studie med PolarCap System inom professionell rugby. En klinisk validering inom rugby anser Analyst Group skulle accelerera bolagets renommé än mer, inte bara inom rugby, för att genom ytterligare en validerande klinisk studie, likt den som genomförts inom ishockey, påvisa ytterligare evidens och adressera marknadens efterfrågan.