Kommentar på Plexians Q2-rapport


Plexian publicerade idag den 25 augusti sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är vår sammanfattning av rapporten.

Under H1-21 uppgick nettoomsättningen till 13 TSEK (0), med ett rörelseresultat (EBIT) om -14,4 MSEK (-6,4). Minskningen i rörelseresultatet är främst hänförligt till kostnader i samband med noteringsprocessen, utvecklingskostnader och lansering av Edge. Med tanke på att lanseringen av Edge tillsammans med Fitness24Seven genomfördes enligt plan, belastades Plexian med avskrivningar av immateriella tillgångar med ca 1,8 MSEK under perioden.

”Under perioden har Plexian inlett förberedelser för att ansöka om att bli licensierade kortutgivare, lanserat Edge-plattformen tillsammans med Fitness24Seven och utökat personalstyrkan, vilket sammantaget har bidragit till en ökad kostandsbas. Att kostnaderna ökar inför en bredare kommersialisering är inget nytt, men med rätt typ av investeringar brukar det långsiktiga utfallet överträffa den kortsiktiga effekten. Däremot räknar vi med en högre kostnadseffektivitet i det långa loppet, till följd av bl.a. att Plexian kan bli licensierad kortutgivare, vilket skulle innebära att bolaget kan skala upp verksamheten utan att vara beroende av en tredje part. Utöver en bättre kostnadskontroll kan även ytterligare en intäktsvertikal ta form genom ”buy now, pay later”-lösningar. Efter utgången av Q2-21 meddelade Plexian att samarbetsavtalet med Fitness24Seven avslutades, med anledning av att de tekniska förutsättningarna för in- och utpasseringar på alla gym för närvarande inte föreligger. Samma dag kommunicerade Plexian också att bolaget ingått en avsiktsförklaring med Coop Sverige AB, vilken omfattar ett samarbete bolagen emellan för att integrera Edge-plattformen i Coops medlemsprogram som har över 3,7 miljoner medlemmar. Analyst Group ser positivt på avsiktsförklaringen med Coop, då medlemsbasen är väsentligt större jämfört med Fitness24Seven samt mindre konjunkturkänslig, då Fitness24Seven har påverkats negativt till följd av Covid-19 pandemin. Partnerskapet öppnar upp möjligheten för Plexian att växa snabbare än våra prognoser eftersom bolaget kan konvertera fler medlemmar till Edge-plattformen, vilka dessutom kan anses ha större nytta av Plexians erbjudande jämfört med föregående medlemsbas”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Sammanfattningsvis anser vi att Plexian står på en stadig grund inför framtiden, där fokus nu är att fortsätta utveckla plattformen och öka antalet användare genom att bl.a. skala upp det befintliga samarbetet med Coop. Fler användare kommer bidra till ökade transaktioner hos handlarna, vilket i sin tur bidrar till att öka plattformens intelligens och därigenom blir erbjudanden för användarna mer och mer skräddarsydda, vilket tillsammans skapar en ”win-win-win”-situation.

Med hänsyn till att Plexian har avslutat samarbetet med Fitness24Seven och istället ingått en avsiktsförklaring med Coop, kommer vi att se över våra prognoser och återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Plexian.