Kommentar på Ocean Outdoors förvärv av Visual Art


Måndagen den 16 september 2019 kommunicerade Ocean Outdoor Limited (”Ocean”) att de förvärvar svenska DOOH- och Digital Signage-företaget Visual Art, för en köpeskilling om 63 MEUR (ca 675 MSEK).

För 2019 estimeras Visual Art att nå en omsättning om 310 MSEK med ett EBITDA-resultat om 65 MSEK, motsvarande en marginal om ca 20 %. Köpeskillingen från Ocean värderar således Visual Art på 2019 års prognos till nästan 11x EBITDA och 2x försäljningen. Sett till branschen som helhet är det en relativt hög värdering, särskilt med tanke på att Visual Art är ett onoterat bolag vilket vanligtvis brukar innebära en lägre värdering jämfört med noterade bolag. Likt ACM så verkar även Visual Art inom digital utomhusreklam- och marknadsföring, där företagets digitala nätverk består av mer än 25 000 skärmar i 24 länder runt om i världen. Visual Art grundades 1997 och har idag mer än 140 anställda med kunder så som ICA, H&M, Volvo, Coca-Cola, iZettle m.fl. Även om det finns skillnader mellan ACM och Visual Art, finns det samtidigt många likheter i bolagens erbjudande mot marknaden.

”På vår prognos för 2019 värderas ACM idag till ca 5x EBITDA och 1x försäljningen. Med en värdering i linje med Visual Art, allt annat lika, skulle det för ACM innebära en dubblering av aktiekursen till omkring 210 kr. Nu är förvisso ACM och Visual Arts inte identiska bolag vilket gör att denna värderingsmetod inte blir helt applicerbar. Likväl visar Oceans köp av Visual Art vart värderingarna kan ta vägen, och det stärker vår tes om att ACM:s aktie fortsatt är undervärderad på dagens nivåer. I vår senaste publicerade analys av ACM, har vi en värdering i vårt Base scenario om 150 kr per aktie på 2019 års prognos”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Det händer minst sagt mycket på marknaden för digital utomhusreklam. Exempelvis spår McKinsey att tills års 2021 kommer digital annonsering vara den största delen av reklamkakan och locka 339 miljarder dollar, en ökning med 12 %, där utomhusreklam spås dra in 38 miljarder dollar. Anledningen till att digital utomhusreklam anses attraktiv är dess genomslagskraft mot konsumenter. Statistik visar att rörlig digital utomhusreklam uppmärksammas i högre grad än statisk reklam, samt att storformatsreklam ses under längre tid. Dessa marknadstrender talar till fördel för ACM som är nischade inom detta segment.

Läs mer om Oceans köp av Visual Art här
Läs vår senaste aktieanalys av ACM här
Se ACM:s VD Anders Axelsson i senaste intervjun hos Erik Penser bank här
I Avsnitt 5 av Penserpodden diskuteras ACM, lyssna här