Kommentar på Obducats två senaste orders


Obducat har inom loppet av 4 dagar kommunicerat två orders på 1,8 MSEK respektive 2,5 MSEK.

Obducat Europe, Obducat AB:s tyska dotterbolag, tog under fredagen den 6:e december en order på två QS-system från ett bolag som är aktivt inom flyg-, försvars- och rymdindustrin, med ett totalt ordervärde om 1,8 MSEK. Systemen har funktionalitet för ytbeläggning samt framkallningsprocesser, och kommer användas för att bland annat utveckla optiska komponenter. Ordern är planerad för leverans under det första kvartalet av 2020, och är ett starkt bevis på att Bolaget har en mycket konkurrenskraftig teknik. Arbetande styrelseordförande, tillika koncernchef, Patrik Lundström hade följande att säga om ordern:

”Det är mycket glädjande att vi erhållit denna initiala order från just detta bolag, ordern är strategiskt viktig och är samtidigt ett kvitto på vår teknikhöjd som en världsledande aktör i vår bransch”

Obducat Europe GmbH meddelade idag den 10:e december att Bolaget har tagit en order på ett QS 200 Lif-off process system till ett värde om 2,5 MSEK. Ordern kommer från Ferdinand Braun Institutet i Tyskland, som är ett ledande forskningsinstitut inom elektroniska och optiska komponenter samt moduler och system baserade på sammansatta halvledare. Systemet som institutet beställer kommer användas inom forskning och utveckling aktiviteter med fokus på optiska komponenter.

”Ordern avser en ny produktplattform för lift-off system med marknadens minsta ”footprint” jämfört med konkurrerande process system – något som ger oss en viktig konkurrensfördel då renrumsutrymme ofta är begränsat och mycket dyrt”, säger styrelseordförande Patrik Lundström.

Dessa orders är ett tydligt tecken på att Obducats produkter är i framkant, samt talar även för bredden av Bolagets produkter och deras applikationsområden. Obducats tyska dotterbolag fortsätter visa styrka, och dessa orders kan utgöra en initial bekräftelse om att 2020 blir ett starkare år för halvledarindustrin och att Bolagets kunder står inför en fas av kapacitetsuppbyggnad.