Kommentar på Obducats senaste order om 6,6 MSEK


Obducat AB:s två dotterbolag Obducat Technologies AB och Obducat Europe GmbH har mottagit en order avseende ett EITRE[®] 8 NIL-system samt tre litografisystem för resist- och våtprocesser. Ordern kommer från en asiatisk kund, och denna order kommer kort efter att Obducat tog en order om ca 3,1 MSEK från en tysk kund, vilket ger positiva signaler kring en förbättrad investeringsvilja hos Obducats kunder. EITRE systemet kommer installeras i kundens renrumsfaciliteter, och kommer att användas för utveckling och pilotproduktion fokuserad på optiska samt fotoniska komponenter. I och med att kunden valde Obducats produkter efter att Bolaget hade visat prov på sin högkvalitativa imprintförmåga anser Analyst Group detta ger ytterligare bekräftelse på att Obducat är världsledande inom marknaden för nanonimprintlitografi.

Koncernchef Patrik Lundström hade följande att säga om ordern:

”Vi har jämförts med våra konkurrenter och framgångsrikt visat kunden att våra litografitekniker möjliggör imprint av de komplexa nanostrukturer som krävs vid tillverkningen av nästa generations optiska och fotoniska komponenter såsom AR-produkter (Augmented Reality). Kunden har en nyckelroll i att stödja utvecklingen i deras inhemska industri, inom detta teknologiområde. Vi ser kontraktet som ett bevis på Obducats ledande position inom den nanolitografiska sfären och vi kommer dessutom snart att offentliggöra ny revolutionerande teknologisk utveckling som kommer att stärka vår position ytterligare.”

Litografisystemen är planerade att levereras under Q4-20.