Kommentar på Obducats senaste order om 3,1 MSEK


Obducat har erhållit en order till ett värde om 3,1 MSEK från ett välkänt forskningsinstitut i Tyskland.

Obducats tyska dotterbolag, Obducat Europe GmbH, har erhållit en order om leverans av fem moduler för litografiprocesser, som ska levereras till ett välkänt forskningsinstitut i Tyskland. Ordervärdet uppgår till 3,1 MSEK, och modulerna som Obducat levererar är tänkta att integreras i ett större forskningsprojekt, där fokuset för forskningen är fotonik och innovativa optiska system för att styra ljus. Leveransen av systemen är planerade till fjärde kvartalet i år.

Denna order är ytterligare ett tecken på att Obducats produkter ligger i framkant inom nanoteknik. Ordern kan även ge en indikation på att investeringsviljan hos Obducats kunder har börjat återvända, och att de orders som förskjutits på grund av Corona kan slutföras under H2-20.

Hur Analyst Group ser på Obducat som en investering

Obducat är en svensk utvecklare och producent av maskiner som används för att fabricera mikro- och nanostrukturer inom främst industriproduktion. Bolaget grundades år 1989, och har sedan dess byggt upp en stor patentportfölj med över 180 beviljade patent. Historiskt har Obducat varit förlustdrivande, men Bolaget visade på en mycket stark omsättningstillväxt om 158 % för helåret 2019, drivet av en stark orderingång. Obducats förutsättningar för att växa omsättningen framgent bedöms goda, då Bolaget väntas kapitalisera på flera megatrender såsom AR och VR och förnyelsebar energi. Helåret 2020 estimeras påverkas negativt av Corona, men under 2021 förväntas Obducat visa stark tillväxt. Trots en väntat negativ påverkan på Obducat av Coronaviruset under år 2020 så är värderingen fortfarande låg, givet att Obducat är världsledande inom sin nisch. Med detta som bakgrund sätts en P/S målmultipel om 3,0x för år 2020, vilket baserat på estimerad tillväxt och relativvärdering, motiverar ett pris per aktie om ca 1,2 kr i ett Base scenario.