Kommentar på Obducats Q1-20


Obducat AB publicerade igår den 27 april sin delårsrapport för första kvartalet räkenskapsåret 2020, samt även Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020, och levererar ett starkt kvartal över våra förväntningar.

Obducat levererar, givet förutsättningarna, en stark rapport med stigande nettoresultat

Givet förutsättningarna, under rådande läge med Coronaviruset, levererade Obducat en stark rapport, och Bolagets omsättning verkar inte ha påverkats nämnvärt under Q1-20 av virusets framfart. Under Q1-20 så uppgick intäkterna till 19,6 MSEK (28,8), vilket motsvarar en intäktsminskning om 32 % Y-on-Y. Rörelseresultatet (EBIT) var under perioden -0,9 MSEK, ned från 1,4 MSEK för jämförbar period föregående år. På nettoresultatnivå ökade resultatet från 1,4 MSEK till 1,8 MSEK.

Bolaget slog våra förväntningar över hela raden

Obducat publicerade en stark rapport för Q1-20, och rapporten överpresterande våra estimat över hela linjen. Omsättningen för kvartalet var 19,6 MSEK, således ca 8 MSEK högre än estimerat, och EBIT-resultat uppgick till -0,9 MSEK, vilket var högre än det prognostiserade EBIT-resultatet på -1,1 MSEK. På nettonivå levererade Obducat 1,8 MSEK, mot vårt estimerade nettoresultat om -2,6 MSEK. Det positiva nettoresultatet är dock helt hänförligt till ett positivt finansnetto.

Svag orderingång

Orderingången för Q1-20 uppgick till 2,1 (8,1) MSEK, vilket är hänförligt till påverkan av Coronavirusets spridning, då virusets framfart har lett till en klart lägre aktivitetsnivå bland Bolagets kunder. Coronaviruset bedöms, enligt arbetande ordförande och koncernchef Patrik Lundström, medföra att 2020 går från ett tidigare estimerat tillväxtår till ett år med en mer neutral till negativ utveckling för Bolagets underliggande marknad, men han upprepar att marknaden samtidigt fortfarande är i fas för att nå en rekordstor storlek under år 2023. Allt annat lika kommer Obducat se den största effekten av Corona under Q2, även om vissa orders har fått förskjuten leverans från Q1-20 till Q2-20.

Vi sänker våra prognoser för år 2020

Med bakgrund av de utsikter Obducats koncernchef ger kring Bolagets underliggande marknad, så sänker vi våra prognoser och vår värdering för Obducat för helåret 2020. De sänkta prognoserna kommer bli tillgängliga i samband med att vi publicerar en uppdaterad analys, vilken förväntas publiceras inom kort.