Kommentar på ny dataanalys avseende Chordates behandling mot kronisk nästäppa


Chordate meddelade igår den 25 maj 2020 att en vetenskaplig artikel har publicerats från Amsterdams universitet, vilken redovisar en s.k. PP-analys (Per-Protocol) av studiedata från en mulitcenterstudie i Sverige 2014, med Chordates rinitbehandling.

Resultaten av den nya analysen visar att effekten från Chordates K.O.S-behandling var signifikant bättre än placebo, vid det primära effektmålet en månad efter en (1) behandling. Ytterligare analys av studiematerialet visade på nya viktiga fynd där de patienter som kunde sluta med avsvällande nässprej i kombination med K.O.S-behandlingen, uppvisade ytterligare signifikant förbättring av sin nästäppa.

Vi ser såklart mycket positivt på att Chordate i och med denna artikel har fått ett ytterligare förstärkt vetenskapligt bevis för önskad effekt med bolagets behandling av kronisk nästäppa. Detta utgör en viktig grundsten i Chordates arbete för att verifiera metoden, där det även ska nämnas att det just nu pågår en omfattande internationell multicenterstudie av K.O.S-behandlingen mot kronisk rinit. Covid-19 sätter såklart vissa käppar i hjulen, men bolaget siktar på att ha studien klar under 2021.

Hur vi ser på Chordate som investering

Precis som tidigare kommunicerat så ser vi fortsatt stor potential även i Chordates migräninriktning. Mellan 110 och 170 miljoner personer i världen lider av kronisk migrän och Chordate utvecklar just nu en ny metod som genom nervstimulering ska kunna behandla kronisk migrän, där den adresserbara marknaden är minst sagt omfattande. Inom migränområdet finns stor potential och givet framgångsrika studieresultat och inledd kommersialisering under 2020 öppnas helt nya möjligheter för Chordate. I samband med den tidigare presenterade Q1-rapporten meddelande vi vårt aktuella värderingsintervall, där vi i ett Base scenario fortsatt ser ett motiverat nuvärde per aktie om 1,4 kr.