Kommentar på NOSIUMs Q4-rapport


NOSIUM har publicerat sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2022, följande är vår uppföljande kommentar.

  • NOSIUM visar återigen vinst på sista raden i moderbolaget
  • Eget kapital på rekordnivåer
  • P/E-tal omkring 2x med en ROE om 38 %

Under det fjärde kvartalet uppvisade NOSIUM återigen vinst på moderbolagsnivå, motsvarande 0,5 MSEK (0,2), vilket innebär att helåret 2022 summerade till 11,6 MSEK (-2,2). I förhållande till NOSIUMs nuvarande Market Cap om 26 MSEK innebär det att bolaget värderas till P/E 2,2x (LTM), vilket är anmärkningsvärt lågt. Detta, i kombination med det underliggande värdet av NOSIUMs innehav, menar vi fortsatt ligger till grund för en motiverad uppvärdering av aktien.

Vid utgången av december 2022 uppgick NOSIUMs egna kapital till 30,8 MSEK, att jämföra med 8,7 MSEK vid utgången av 2021. Det innebär således att det egna kapitalet i moderbolaget nådde en ny rekordnivå och att NOSIUMs Return on Equity (ROE) uppgick till 38 % för helåret 2022.

Vad gäller soliditeten är denna fortsatt stark och uppgick för moderbolaget till 95 % (72). Den finansiella positionen är dock ansträngd där moderbolagets likvida medel uppgick till 0,3 MSEK vid utgången av fjärde kvartalet 2022. Dock summerade omsättningstillgångarna, inklusive kundfordringar, till 6,2 MSEK och i Q4-rapporten skriver Daniel Ehdin, VD, att bolaget under januari 2023 fått in 1,6 MSEK i kassan, vilket gör att NOSUM har ett tillräckligt rörelsekapital för Q1-23 och framåt.

Sammanfattningsvis anser vi att NOSIUM levererar en bra avslutning på 2022 och under 2023 har bolaget kommunicerat flera intressanta nyheter. Bland annat att Framgångsgården ska delas upp i två verksamheter, där Framgångsgården blir ett renodlat fastighetsbolag och där den andra delen, vilken bildas inom bolaget Retreat Sverige, kommer rikta sitt fokus mot att förmedla retreats- och konferensverksamheter via en egenutvecklad bokningsplattform.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av NOSIUM.