Kommentar på Mavens senaste order


Maven Wireless kommunicerade under måndagen den 5 december att bolaget har erhållit en order om 64 MSEK inom befintligt ramavtal med SBB, schweiziska Trafikverket. Ordern inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för både blåljusradio för polis- och brandkår, GSM-Rail och mobiltelefontäckning för uppkoppling av de schweiziska mobiloperatörerna. Den innehåller även stöd för den nya generationens tågstandard för radiokommunikation FRMCS.

Maven går mot ett riktigt genombrottsår och med denna order fylls orderboken upp till nya rekordnivåer, vilket bäddar för att bolaget kommer fortsätta den starka tillväxtresan även under år 2023”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

För cirka ett år sedan tilldelades Maven, via bolagets lokala partner och systemintegratör Rhomberg, ett ramavtal med SBB gällande tunneltäckning för räddningstjänst och mobiltelefoni i schweiziska tunnlar. SBB tillhandahåller rälsen, kraften och telenätet för järnvägen i Schweiz, vilken transporterar 1,25 miljoner passagerare samt 250 000 ton gods varje dag med över 270 km tunnlar, vilket speglar stora potentiella intäkter i takt med att avrop och leveranser påbörjas. Ramavtalet inkluderar Mavens produkter och tjänster till ett uppskattat värde om ca 213 MSEK över en femårsperiod, med möjlighet till förlängning med ytterligare 2+2 år. Bara några veckor efter att Maven tilldelades ramavtalet, överklagades beslutet av både Comlab och Axians, vilka lämnade anbud med Commscopes produkter, en av Mavens främsta konkurrenter. Efter en lång process där avtalssignering och projektstart sköts upp, bekräftade den federala förvaltningsdomstolen att upphandlingen gick rätt till och att Maven stod som vinnare av upphandlingen med SBB. Idag erhöll Maven en första order inom det befintliga ramavtalet med SBB, vilket Analyst Group ser som ett tydligt startskott och att fler avrop kan vara att vänta framgent.

Genom ordern från SBB uppgår Mavens ackumulerade orders till ett totalt värde om ca 265 MSEK under år 2022, där nuvarande orderbok uppgår till ca 193 MSEK, vilken förväntas konverteras till omsättning under Q4-22 samt under år 2023. Detta betyder att Maven, genom bolagets rapporterade omsättning under årets nio första månader samt med hänsyn till nuvarande orderbok, har ”säkrat” ca 72 % av Analyst Groups omsättningsprognoser för år 2022 och 2023 tillsammans. Således ser Analyst Group goda möjligheter för Maven att nå våra omsättningsprognoser, vilket indikerar att det finns en fortsatt uppsida i aktien.

Hur Analyst Group ser på Maven som en investering

Med nio rapporterade månader i ryggen står det klart att Maven Wireless Sweden AB (”Maven” eller ”Bolaget”) kommer att leverera en rekordhög nettoomsättning för helåret 2022, främst drivet av en framgångsrik organisk expansion. Genom en stark orderbok, vilken uppgick till 121 MSEK vid utgången av Q3-22, i kombination med en fortsatt ökad leveransförmåga, estimerar Analyst Group att Maven kommer att fortsätta uppvisa en stark tillväxt för att tills år 2023 nå intäkter om ca 250 MSEK. Givet en applicerad forward-multipel om EV/S 3,6x på 2023 års försäljning, ger det ett potentiellt nuvärde om 17,6 (15,9) kr per aktie i ett Base scenario.