Kommentar på Mangolds Q3-rapport


Mangold publicerade idag sin delårsrapport för årets tredje kvartal 2020, där intäkterna och rörelseresultatet steg med 30 % respektive 157 %.

Mangold levererar en stark rapport där bolaget lyckats kapitalisera på den initiala vändningen i marknaden som kunde ses under slutet av Q2, med dämpad oro och investerare som började hitta tillbaka, vilket bidragit till bra medvind i Q3 med hög aktivitetsnivå och rekordmånga transaktioner.

Under Q3-20 uppgick Mangolds totala intäkter till 50,4 MSEK (38,9), motsvarande en tillväxt om nära 30 %. Under kvartalet stod Investment Banking-segmentet för 76 % (77), och Private Banking för resterande 24 % (23). Sett till det totala rörelseresultatet (EBT) uppgick detta under Q3-20 till 12,6 MSEK (4,9), motsvarande en ökning om hela 157 % och en marginal om 25 % (13).

Efter att ha fått se sin aktiekurs närmast halveras under våren efter att Corona-oron på riktigt slog till, har Mangold haft en stabil återhämtning och klättrat tillbaka. Den underliggande verksamheten utvecklas väl och rådande investeringsvilja, riskaptit och centralbanksstimulanser kan se till att ge Mangold en bra avslutning på år 2020. Corona är dock fortsatt en oro, likaså det stundande presidentvalet i USA, vilket blir viktiga faktorer att bevaka under Q4-20 för en investerare och aktieägare.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad version av den aktieanalys på Mangold som vi publicerade tidigare under februari i år.